บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) บจก.

บริการปริ้น – Scan – Copy แบบแปลน A1-A0

เราให้บริการมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงาน Print/Copy/Scan ขาวดำ A4 เราทำได้ตามความต้องการ และเรายังให้บริการเย็บเล่มแบบแปลนออกมาเป็นแบบหนังสือสำหรับส่งมอบงานงวดสุดท้าย แก่เจ้าของโครงการ มีบริการพิมพ์เขียวระบบดิจิตอล สามารถปริ้นจากไฟล์ได้เลย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการ

งานเย็บเล่มหุ้มสัน A3

งานเย็บเล่มหุ้มสัน A3

รับถ่ายแบบแปลน

รับถ่ายแบบแปลน

ตัวอย่างผลงาน

ตัวอย่างผลงาน

งานพิมพ์เขียว ระบบดิจิตอล

งานพิมพ์เขียวดิจิตอล พับเป็น A4