บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) บจก.

บริการพริ้นท์ – Scan – Copy แบบแปลน A1/A10

– Print / Scan ขาวดำ A4 ความเร็ว 135 แผ่น/นาที
– เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)
– เย็บเล่มสันตะปู (สันเก็ต)
– ขายกล่องใส่แบบ A1 – A2
– พิมพ์เขียวระบบแอมโมเนีย / ดิจิตอล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการ

งานเย็บเล่มหุ้มสัน A3

งานเย็บเล่มหุ้มสัน A3

รับถ่ายแบบแปลน

รับถ่ายแบบแปลน

ตัวอย่างผลงาน

ตัวอย่างผลงาน

งานพิมพ์เขียว ระบบดิจิตอล

งานพิมพ์เขียวดิจิตอล พับเป็น A4